HOTEL PODWODNY WATER DISCUS

Hotel ponad wszelkie standardy

Hotele Water Discus złożone są z dwóch dysków: podwodnego i nadwodnego. Dzięki temu, zapewniają równocześnie możliwość podziwiania morskich głębin oraz korzystania z dobrodziejstw ciepłego klimatu.

Oba elementy konstrukcji połączone są pięcioma mocnymi nogami i pionowym ciągiem komunikacyjnym, w którym znajdują się schody i winda. Rozmiary dysków dostosowane są do warunków lokalnych.

Na zewnątrz

Wewnątrz 

Water Discus complex

  • Underwater Hotel - visualizations
  • Underwater Hotel - visualizations
  • Underwater Hotel - visualizations

Access restrictions

Some parts\informations of the servis are protected and need correct login and password. if you wish to have an access too those parts\informations but you don't have a pasword and login please send a request for those informations on the e-mai adress: info@deep-ocean-technology.com

Member Login

Dostępne języki

EN PL